STREFA

PRACOWNIKA

Rekrutacja

Aby w pełni czuć satysfakcję z wykonywanej pracy niezbędne jest odpowiednie dopasowanie indywidualnych cech (osobowości, predyspozycji zawodowych, doświadczenia) do wymagań stawianych przez dany zawód. Wiemy, ze odpowiednie ukierunkowanie własnej kariery zawodowej to klucz do sukcesu.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pewnością zostaniesz poproszony o wypełnienie testu językowego, osobowościowego, kompetencji czy umiejętności. Przebieg rozmowy i wykorzystywane podczas niej narzędzia rekrutacyjne zależą od stanowiska, na jakie się ubiegasz.

Korzyści
Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to przede wszystkim praca o charakterze sezonowym, doraźnym lub na czas zastępstwa nieobecnego pracownika etatowego. Wykonując pracę tymczasową jesteś zatrudniony przez agencję zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy i wykonujesz pracę wyłącznie dla określonego pracodawcy użytkownika i pod jego kierownictwem. To on określa zakres obowiązków pracownika, ma bezpośredni wpływ na jego pracę, a także dba o bezpieczeństwo, w miejscu w którym praca jest wykonywana.

Korzyści:

  • praca tymczasowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób w każdym wieku i niezależnie od posiadanego doświadczenia,
  • osoby młode, uczące się mają możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, dzięki czemu mogą połączyć pracę z nauką,
  • możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, zdobycia cennego w dzisiejszych czasach doświadczenia,
  • jest atrakcyjną formą zatrudnienia dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka bądź osób w wieku 50+,
  • szansa na zdobycie stałej posady gdyż często zdarza się, że pracodawca użytkownik zatrudnia u siebie najlepszych pracowników tymczasowych.