STREFA

PRACODAWCY

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa polega na oddelegowaniu pracownika tymczasowego o określonych kwalifikacjach określonych przez Klienta do siedziby jego firmy gdzie wykonuje on pracę pod jego nadzorem. Prowadzimy rozbudowaną bazę danych kandydatów, która umożliwia nam w szybki i łatwy sposób dotarcie do odpowiedniego kandydata na poszukiwane stanowisko.
Praca tymczasowa zapewnia naszym Klientom elastyczność reagowania w przypadku wahań cykli koniunkturalnych poprzez bezzwłoczne dopasowanie poziomu zatrudnienia do aktualnego zapotrzebowania. Jest niezastąpionym rozwiązaniem w okresie sezonowych wzrostów produkcji/sprzedaży, zaplanowanych urlopów wypoczynkowych przez etatowych pracowników bądź zastąpienia pracownika w czasie urlopu macierzyńskiego lub dłuższego chorobowego.
Usługi pracy tymczasowej oferowane są zgodnie z ustawą z dnia 09.07.2003 roku, o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, przepisami kodeksu pracy i przepisami kodeksu prawa cywilnego.

Informacje dla pracodawców

Praca tymczasowa daje szerokie możliwości planowania polityki zatrudnienia w firmie, reagowania na nieoczekiwany wzrost zapotrzebowania na personel zewnętrzny, związany z sezonowością produkcji, wzrostem zamówień lub zwiększenia ilości kontrahentów. Odpowiedni i zrównoważony poziom zatrudnienia obniża koszty pracy związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników. Powierzając ANTIDOTUM® odpowiedzialność za rekrutacje mogą Państwo skoncentrować się na strategicznych celach i działaniach przedsiębiorstwa zyskując wykwalifikowaną kadrę, zarządzanie zatrudnionym personelem oraz pełna obsługę kadrową.

Zalety pracy tymczasowej:

  • odciążenie działu kadr lub HR poprzez przekazanie agencji wszystkich zobowiązań wynikających z zatrudniania pracowników,
  • możliwość kilkugodzinnego zatrudnienia pracownika,
  • eliminacja przestojów pracy poprzez zapewnienie stałej ilości pracowników niezależnie od czynników zewnętrznych i sytuacji losowych,
  • elastyczność zatrudnienia i możliwość szybkiej reakcji na zmianę zapotrzebowania.
Korzyści
  • dobór odpowiedniego kandydata na podstawie narzędzi wykorzystywanych w doradztwie personalnym,
  • możliwość przeniesienia na firmę zewnętrzną procesów administracji i rekrutacji,
  • dostęp do rozbudowanej bazy kandydatów ANTIDOTUM®,
  • zmniejszenie kosztów związanych bezpośrednio z zatrudnieniem personelu z zachowaniem efektywności pracy,
  • możliwość stałego korzystania z usług personelu czasowego bez konieczności wiązania się z nim na stałe,
  • możliwość sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.