ROZWIĄŻEMY KAŻDY SPÓR

MEDIACJE

 

MEDIACJE
CYWILNE
POZASĄDOWE

MEDIACJE
KARNE

 
 
 
 

MEDIACJE
NIELETNICH

MEDIACJE
INDYWIDUALNE
I GRUPOWE

 
 

Mediacje

Pomagamy pokonać sytuację kryzysu i konfliktu poprzez znalezienie najbardziej odpowiedniego dla sytuacji rozwiązania. Podczas mediacji neutralny i bezstronny mediator ma za zadanie pomóc stronom sporu w osiągnięciu porozumienia, analizując zagadnienia i możliwości stron.

Utrzymując komunikację między stronami, buduje porozumienie, które jest trwałe i zadowala obie strony. Wiedząc, jakie błędy mogą pojawiać się w sytuacjach spornych podczas podejmowania decyzji, potrafimy prawidłowo rozpoznać je i wspólnie, pokojowo rozwiązać konflikt.

W czym się specjalizujemy